طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی ، عاملی بسیار مهم در روح ساختمان تلقی می گردد ، چرا که دکوراسیون یک خانه ، به کلی نشان دهنده فضا و جو حاکم بر یک خانه است .

طراحی سازه ای

طراحی سازه ای ساختمان و هزینه چه رابطه ای با یکدیگر دارند ؟ ضرب المثلی معروف می گوید که اگر خشت اول در ساخت یک ساختمان کج باشد و انحرافی داشته باشد ، تا پایان کار ساختمان کج خواهد بود .

طراحی معماری

طراحی معماری ساختمان ، از نقطه نظرات مختلف همواره مورد تایید و نقد بسیاری بوده است ، بسیاری بر این عقیده هستند که چه لزومی دارد که ساختمان ها حتما به شکلی خاص باشد