آموزش آب بندی سینک با پاداب

 

۱- سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و مواد دیگر مانند چسب آکواریم و .. پاکسازی نموده و پس از شستشو صبر میکنیم تا محل مورد نظر کاملا خشک شود .

۲- تیوپ پادآب را به مدت ۱ دقیقه ماساژ میدهیم سپس درب آن را بازکرده و ژل را در فاصله بین سینک و دیواره و یا سطوح دیگر تزریق و با فشار انگشتان دست ژل را به سمت فضاهای خالی هدایت میکنیم .

۳- حدودا ۲ ساعت صبر می کنیم تا گیرش اولیه اتفاق افتاده و ژل خشک شود. بعد از گیرش اولیه تا ۲۴ ساعت باید مانع از تماس مواد شوینده قوی،مواد اسیدی و یا قلیایی شوید، تا گیرش نهایی بوجود آمده و ژل کاملا سخت شود .

۴- در صورت باز بودن بیش از حد درز یا زیاد بودن عمق آن پس از خشک شدن اولیه ژل و مشاهده نمودن ترک های ریز مقداری ژل را مجداداً رو قسمت های ترک خورده تزریق می نماییم .

دیدگاه خود را ثبت کنید